ZEROWY PIT DLA MŁODYCH – ZOBACZ ILE ZYSKASZ NA NOWYCH PRZEPISACH

ZEROWY PIT DLA MŁODYCH – ZOBACZ ILE ZYSKASZ NA NOWYCH PRZEPISACH

Właśnie dziś zaczynają obowiązywać nowe przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzające tzw. „zerowy PIT” dla młodych.

Osoby do ukończenia 26. roku życia nie zapłacą podatku od uzyskiwanych dochodów. Zwolnione od podatku dochodowego będą przychody uzyskiwane z tytułu zawartej umowy o pracę lub umowy zlecenia i to niezależnie od liczby zawartych umów.

[WAŻNE] Jeśli pracujesz w oparciu o umowę o dzieło lub prowadzisz działalność gospodarczą nie skorzystasz ze zwolnienia od podatku. Ponadto młodzi nierezydenci pracujący na umowie zlecenia również są wyłączeni z korzyści jakie daje nowelizacja ustawy o PIT. Zatem jeśli cudzoziemiec nie ma statusu rezydenta podatkowego to i tak zapłaci podatek dochodowy.

Zwolnienie z podatku jest ograniczone limitem kwotowym. Roczny limit wynosi 85 528 zł. W roku 2019 roczny limit wyniesie 35 636,67 zł z uwagi na fakt, że ustawa wprowadzająca zerowy PIT dla młodych będzie obowiązywać przez 5 miesięcy roku 2019. Ustalenie limitu dokonuje się w oparciu o kwotę brutto wynagrodzenia wskazaną w umowie o pracę lub umowie zlecenia. Zwolnienie dotyczy przychodów uzyskanych od dnia 1 sierpnia 2019 r.

Wprowadzone przepisy nie zwalniają z obowiązku odprowadzania obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne do ZUS oraz zdrowotnych do NFZ. Nowa regulacja dotyczy wyłącznie zwolnienia w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zerowy PIT dla młodych–zobacz ile zyskasz?

Jakie korzyści niesie za sobą zerowy PIT dla młodych? Przy otrzymywaniu minimalnego wynagrodzenia za pracę, pracownikowi zostanie więcej w portfelu o 133 zł miesięcznie. Im wyższe zarobki, tym większe korzyści. Zobaczmy wyliczenia przygotowane przez Ministerstwo Finansów opublikowane na twitterze:

Jak skorzystać ze zwolnienia w podatku dochodowym?

Dopiero od roku 2020 pracodawca będzie stosował zwolnienie z podatku dochodowego jako rozwiązanie automatyczne. Do końca tego roku pracodawca uwzględni ulgę w podatku dochodowym jedynie tym pracownikom, którzy zwrócą się o to składając oświadczenie o stosowaniu zwolnienia z PIT. Złożone oświadczenia zwolni pracodawcę z obowiązku odprowadzania do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy. To co pracodawca przekazałby Urzędowi Skarbowemu, po złożeniu oświadczenia, będzie przekazywał pracownikowi. Zwolnienie z podatku pracodawca będzie zobowiązany zastosować najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu złożenia oświadczenia przez pracownika.

Przy braku działania ze strony młodych osób, korzyści z wprowadzenia zwolnienia z podatku dochodowego odczują oni dopiero po złożeniu zeznania podatkowego za rok 2019, czyli w roku 2020 – uzyskując zwrot nadpłaconego podatku.

Zobacz jak wygląda przykładowy wzór oświadczenia pracownika o zwolnienie z podatku:

Dodaj komentarz

Close Menu