PROGRAM 300+, CZYLI 300 ZŁOTYCH WYPRAWKI SZKOLNEJ DLA DZIECI UKRAIŃCÓW MIESZKAJĄCYCH W POLSCE
300+ NA DZIECKO

PROGRAM 300+, CZYLI 300 ZŁOTYCH WYPRAWKI SZKOLNEJ DLA DZIECI UKRAIŃCÓW MIESZKAJĄCYCH W POLSCE

Program 300+ to dodatkowe pieniądze w Twoim domowym budżecie. Jest to specjalny program sfinansowania wyprawki szkolnej dla każdego ucznia. Państwo wypłaca jednorazowo 300 złotych na każde dziecko uczące się w szkole do ukończenia 20. roku życia. Pieniądze wypłacane z programu Dobry start są nieopodatkowane i nie wliczają się do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych programów pomocy społecznej.

Czy 300+ przysługuje Ukraińcom mieszkającym w Polsce?

Wszelkie kwestie prawne związane z programem 300+ reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”.

Zgodnie z §2 pkt 2) rozporządzenia 300 złotych na dziecko przysługuje również cudzoziemcom, ale pod pewnymi warunkami.

Aby otrzymać świadczenie 300+ cudzoziemiec powinien co do zasady:

  1. posiadać kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”
  2. oraz zamieszkiwać z członkami rodziny na terytorium Polski

Wymóg zamieszkiwania na terytorium Polski uważa się za spełniony, jeśli chociaż jeden rodzic mieszka z dziećmi w Polsce. Jest tak z uwagi na wyrok Sądu, który komentowałem w poprzednim wpisie na blogu.

Kogo obejmuje program 300+

Pieniądze 300+ wypłacane są jeśli dziecko uczy się w szkole – szkole podstawowej, szkole zawodowej, technikum lub liceum.

[UWAGA] Program 300+ nie obejmuje dzieci uczęszczających do przedszkoli ani do „zerówki”.

Aby otrzymać pieniądze od Państwa należy złożyć wniosek. Wniosek może złożyć jeden z rodziców.

Jednorazowe pieniądze w kwocie 300 złotych przysługują na każde uczące się dziecko. Zatem jeśli wnioskiem obejmiemy troje dzieci uczących się w szkole, świadczenie będzie przysługiwać w kwocie po 300 złotych na każde, czyli łącznie rodzina otrzyma 900 złotych.

Jeśli wniosek o świadczenie zostanie złożony w lipcu lub sierpniu, pieniądze trafią na konto bankowe do końca września.

Wnioski o 300 złotych na dobry start dla dziecka można składać już od 1 lipca elektronicznie korzystając ze specjalnie przygotowanej platformy eWniosków lub przez system bankowości elektronicznej.

Od 1 sierpnia będzie również możliwość złożenia wniosku w formie papierowej.

Termin składnia wniosków upływa w dniu 30 listopada.

zobacz jak wygląda wniosek:

Dodaj komentarz

Close Menu