PRZYJAZD I POBYT W POLSCE CZŁONKA RODZINY

PRZYJAZD I POBYT W POLSCE CZŁONKA RODZINY

Ostatnio przez formularz kontaktowy zwrócił się do mnie z zapytaniem Dima mieszkający ze swoją rodziną pod Krakowem. Urodziło im się dziecko i chcieliby skorzystać z pomocy teściowej i opieki nad córeczką tak aby mama mogła wrócić do pracy po urlopie wychowawczym.

W ramach ruchu bezwizowego teściowa mogłaby przebywać w Polsce tylko przez 90 dni w ciągu każdego180-dniowego okresu.

3 miesiące wystarczyłoby na doraźną pomoc teściowej, ale co zrobić aby móc cieszyć się teściową na dłużej?

Zapewne wielu czytelników bloga ma podobny problem. Stąd też pomysł na wpis właśnie w tym temacie.

Jak zalegalizować pobyt teściowej w Polsce po wykorzystaniu okresu 90 dni?

Otóż w pierwszej kolejności nasuwa się myśl aby uzyskać dla teściowej zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną. Ten typ zezwolenia na pobyt reguluje art. 159 ustawy o cudzoziemcach.

[WAŻNE] W Polsce ukuło się powiedzenie ‘teściowa to nie rodzina’. I tak jest właśnie na gruncie omawianych przepisów. Teściowa nie jest uznawana za członka rodziny cudzoziemca mieszkającego w Polsce. Tym samym teściowa nie uzyska zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną.

Co w takim przypadku zrobić?

Istnieje jeszcze szczególna procedura, w której można uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na tzw. inne okoliczności. Podstawą prawną wniosku będzie w tym wypadku art. 187 pkt 8) ustawy o cudzoziemcach.

Co warte podkreślenia, zezwolenie na pobyt czasowy uzyskane w tej procedurze nie przyznaje prawa do wykonywania pracy w Polsce.

Wniosek należy złożyć najpóźniej w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium RP.

Do wniosku, poza standardowymi dokumentami wymaganymi przy każdym wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy, należy dołączyć dokument potwierdzający istnienie okoliczności uzasadniających pobyt teściowej w Polsce przez okres powyżej 3 miesięcy. W tym przypadku będzie to dla przykładu oświadczenie rodziców dziecka o chęci powierzenia teściowej opieki nad córeczką, z uwagi na powrót do pracy matki dziecka po urlopie wychowawczym.

Jeśli wniosek nie zawiera braków formalnych albo jeśli takowe braki zostaną uzupełnione wojewoda zamieszcza w dokumencie podróży odcisk stempla, który potwierdza legalny pobyt w Polsce przez czas postępowania o wydanie zezwolenia na pobyt.

Zezwolenie na pobyt czasowy udzielane jest na okres niezbędny do realizacji celu pobytu teściowej w Polsce na czas powyżej 3 miesięcy do 3 lat, z możliwością ubiegania się o kolejne zezwolenia.

Dodaj komentarz

Close Menu