NUMER PESEL DLA OBYWATELA UKRAINY MIESZKAJĄCEGO W POLSCE OBOWIĄZEK MELDUNKOWY CUDZOZIEMCÓW

NUMER PESEL DLA OBYWATELA UKRAINY MIESZKAJĄCEGO W POLSCE OBOWIĄZEK MELDUNKOWY CUDZOZIEMCÓW

PESEL i meldunek w jednym

Posiadanie numeru PESEL ułatwia życie. Przekona się o tym każdy obywatel Ukrainy, który chce załatwić sprawę urzędową w Polsce, czy chociażby założyć rachunek bankowy albo podpisać umowę z operatorem sieci telefonicznej. Wszyscy chcą abyś podał PESEL.

Przed 2018 rokiem uzyskanie numeru PESEL dla obywatela Ukrainy mieszkającego w Polsce było nie lada wyzwaniem. Począwszy od 1 stycznia 2018 r., kiedy to weszła zmiana ustawy o ewidencji ludności, nadanie numeru PESEL nie jest już problemem.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, zasadą jest, że urząd sam nadaje numer PESEL wszystkim cudzoziemcom zamieszkującym w Polsce. Nadanie numeru PESEL następuje przy okazji wypełnienia przez cudzoziemca obowiązku meldunkowego. Razem z zameldowaniem się przez obywatela Ukrainy mieszkającego w Polsce na pobyt czasowy lub stały uzyskuje on numer PESEL.

[WAŻNE] Co warte podkreślenia, choć przepisy nie przewidują wprost obowiązku posiadania numeru PESEL przez obywatela Ukrainy zamieszkującego w Polsce, to w związku z konstrukcją przepisów ustawy o ewidencji ludności należy przyjąć, że obecnie posiadanie numeru PESEL jest obowiązkowe!

Dlaczego?

Jest tak z tego powodu, że zgodnie z przepisami ustawy o ewidencji ludności, obywatel Ukrainy mieszkający w Polsce jest zobowiązany do wykonania obowiązku meldunkowego. Razem z zameldowaniem uzyskuje z urzędu numer PESEL.

Obecnie zatem obywatel Ukrainy, który nie posiada numeru PESEL będzie od razu podejrzany, że nie wykonał obowiązku meldunkowego. Gdyby bowiem zameldował się we właściwym urzędzie, to zostałby mu nadany numer PESEL.

Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy o ewidencji ludności, obywatel Ukrainy przebywający w Polsce dłużej niż 30 dni, który nie dopełnia ciążącego na nim obowiązku meldunkowego, podlega karze grzywny.

Warto zatem mieć nadany numer PESEL i wypełniony obowiązek meldunkowy.

Dodaj komentarz

Close Menu