500+ DLA OBYWATELI UKRAINY MIESZKAJĄCYCH W POLSCE

500+ DLA OBYWATELI UKRAINY MIESZKAJĄCYCH W POLSCE

Obywatel Ukrainy mieszkający w Polsce ze swoimi dziećmi też może otrzymać 500+

500+ to comiesięczne świadczenie wypłacane każdej rodzinie, która złoży wniosek. Świadczenie jest wypłacane do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Obecnie od 1 lipca po zmianie przepisów, 500+ będzie przysługiwać również na pierwsze dziecko bez konieczności spełnienia kryterium dochodowego.

[WAŻNE!] Wnioski o 500+ na pierwsze dziecko można składać online od 1 lipca, natomiast w urzędach od 1 sierpnia 2019. Wypłaty 500+ na pierwsze dziecko będą realizowane we wrześniu z wyrównaniem za okres od 1 lipca 2019 roku. Na konta rodziców trafi jednorazowo 1500 zł na pierwsze dziecko.

Przesłanki otrzymania 500+ dla Ukraińca mieszkającego w Polsce

Krąg cudzoziemców uprawnionych do świadczeń 500+ został określony w art. 1 ust. 1 pkt 2) i 3) ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

W przypadku obywateli Ukrainy, z którą Polska ma podpisaną umowę o zabezpieczeniu społecznym, powinny zostać spełnione następujące przesłanki:

-> obywatel Ukrainy przebywa na terytorium Polski na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji oraz zamieszkuje w Polsce z członkami rodziny

lub też

-> obywatel Ukrainy posiada kartę pobytu z adnotacją ,,dostęp do rynku pracy” oraz zamieszkuje z członkami rodziny w Polsce.

Adnotacja „dostęp do rynku pracy” jest umieszczana w karcie pobytu w przypadku zezwolenia udzielonego cudzoziemcowi, który jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę. Przy czym świadczenie 500+ nie będzie przyznane obywatelom Ukrainy, którzy uzyskali zezwolenie na pracę w Polsce na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywatelom Ukrainy którzy zostali przyjęci w celu podjęcia studiów oraz obywatelom Ukrainy, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy.

Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje obywatelom Ukrainy, o których mowa powyżej, jeżeli zamieszkują w Polsce przez okres, w jakim mają otrzymywać świadczenie 500+.

 

W następnym wpisie -> Sąd przyznał 500+ dla Ukrainki pomimo że ojciec dzieci pracuje na Ukrainie i nie przebywa na stałe w Polsce

Dodaj komentarz

Close Menu