ZAŁOŻENIE SP. Z O.O. PRZEZ OBYWATELA UKRAINY

ZAŁOŻENIE SP. Z O.O. PRZEZ OBYWATELA UKRAINY

sp. z o.o. dla obcokrajowca

Najczęściej wybieraną spółką przez obywateli Ukrainy zakładających swój biznes w Polsce jest właśnie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Obywatel Ukrainy, który chce jedynie założyć sp. z o.o. w Polsce, nie musi posiadać prawa do pobytu. Jest wspólnikiem (właścicielem) spółki i co do zasady jego obecność w Polsce nie jest wymagana (istnieje możliwość rejestracji spółki przez Internet). Jeżeli jednak obywatel Ukrainy planuje wykonywać w spółce z o.o. określoną pracę, np. działać jako Zarząd spółki, czy Prokurent spółki, musi uzyskać zezwolenie na pracę na określonym stanowisku oraz musi uzyskać podstawę do pobytu w Polsce (obecnie obywatele Ukrainy mogą pracować w Polsce bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę przez okres nie przekraczający 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi).

Jak założyć sp. z o.o.

Są dwie możliwości. Pierwsza możliwość – tradycyjna, to założenie spółki poprzez zawarcie umowy spółki w formie aktu notarialnego sporządzonego przez notariusza.

Druga możliwość, to wykorzystanie Internetu i założenie e-spółki w systemie S24.

Założenie sp. z o.o. przez Internet ma tę przewagę, że cała procedura jest szybsza oraz opłaty związane z postępowaniem są niższe.

Rejestracja spółki z o.o. przez Internet krok po kroku

Kilka kliknięć myszki i mamy gotową do działania spółkę:

Krok 1 – rejestracja użytkowników planujących założyć spółkę w systemie eKRS

Krok 2 – przygotowanie danych do zarejestrowania spółki (nazwa spółki, jej adres, listwa wspólników, lista członków zarządu, przedmiot działalności spółki)

Krok 3 – wpisanie danych do systemu

Krok 4 – wygenerowanie dokumentów

Krok 5 – spoza systemu należy załączyć wcześniej przygotowane oświadczenia o statusie cudzoziemca oraz listę adresów do doręczeń osób reprezentujących spółkę

Krok 6 – podpisanie dokumentów albo przy wykorzystaniu podpisu elektronicznego kwalifikowanego albo podpisu Profilem Zaufanym

Krok 7 – opłacenie wniosku o wpis spółki do rejestru (opłata sądowa 250 zł + opłata za ogłoszenie o wpisaniu spółki w Monitorze Sądowym 100 zł + opłata manipulacyjna pobierana przez operatora płatności)

Krok 8 – wszystkie dokumenty przesyłane są do właściwego Sądu rejestrowego, który dokonuje wpisu spółki do rejestru przedsiębiorców

Dodaj komentarz

Close Menu